Behandeling

Graag zien wij u regelmatig voor een periodieke controle. Indien er problemen worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling noodzakelijk is. Als dit van toepasssing is, worden de verschillende behandelmogelijkheden met u besproken. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u uiteraard ook over de kosten, vanaf €150,- krijgt u altijd een prijsopgave.

Informatie over behandelingen kunt u vinden op deze website. Bij mondgezondheid, de informatiefolders en op www.allesoverhetgebit.nl

 

 

 

 

 

 

Als meer specialistische behandelingen noodzakelijk zijn, verwijzen wij u naar gespecialiseerde collega´s. Hierbij moet u denken aan behandelingen voor kaakchirurgie, orthodontie, implantologie, endodontologie en parodontologie.