Huisregels

  • U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te schakelen.
  • Om uw en onze gegevens zo compleet mogelijk te houden, verzoeken wij u om wijzigingen in naam, adres, verzekering en medische gegevens tijdig aan de assistente door te geven.
  • Wij werken volgens afspraak en reserveren daar speciaal tijd voor. Mocht het voorkomen dat u toch de afspraak niet kan nakomen, verzoeken wij u vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Indien u na onze openingstijden belt, zal u een antwoordapparaat aan de telefoon krijgen. Deze wordt niet afgeluisterd en kunt u dus niet inspreken.
  • Het kan gebeuren dat u een afspraak vergeet. Als het programma het toelaat, proberen wij u te bellen om te vragen of u nog kunt komen. Mocht dit niet het geval zijn, zullen wij een nota sturen over de gereserveerde tijd. Bij de tweede niet nagekomen afspraak zal er weer een rekening verstuurd worden over de gereserveerde tijd. Indien u een derde keer de afspraak niet nakomt, zal u bij ons worden uitgeschreven.
  • Het onderling ruilen van afspraken van familieleden dient u ruim van tevoren te melden. Het kan zijn dat er voor één van u meer of minder tijd is gereserveerd. Mocht u een gezinsafspraak hebben gemaakt en er blijkt iemand minder mee te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.
  • Onze declaraties worden verstuurd via Infomedics. Zij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft, zal Infomedics de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. Wij krijgen regelmatig overzichten van hen om te zien hoe het verloop is van onze declaraties. Mocht het voorkomen dat uw declaratie op de lijst ‘Dubieuze debiteuren’ komt te staan, zullen de reeds gemaakte afspraken uit onze agenda worden gehaald en uitgesteld worden tot alle rekeningen volgens afspraak zijn voldaan.
  • Indien u langer dan 18 maanden geen afspraken heeft gehad voor een (halfjaarlijkse) controle, sturen wij u een brief. U wordt dan verzocht binnen 2 weken contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. Wanneer wij niets van u vernemen, zal u bij ons worden uitgeschreven.
  • Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website www.tandartsdepoel.nl