Spoedgevallendienst

Voor tandheelkundige hulp buiten reguliere praktijkuren bestaat in de regio een spoedgevallendienst waaraan ook alle tandartsen in Noordwijkerhout deelnemen. De spoedgevallendienst functioneert ’s avonds, tijdens het weekend en op algemeen erkende feestdagen.

De spoedgevallendienst is uitsluitend bedoeld voor hulpverlening bij ernstige klachten die niet kunnen worden uitgesteld tot een volgende werkdag of na een weekend en voor noodgevallen als een ongeval of nabloeding.

Houdt u er rekening mee dat de dienstdoende tandarts u kan vragen contant te betalen. Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas mee te nemen. Voor behandelingen tijdens de spoedgevallendienst geldt een toeslag op de nota.

Tandartspraktijk de Poel
Forum 1
2211 LV  Noordwijkerhout
Tel. 0252-372417

www.tandartsdepoel.nl

Voor waarneming, uitsluitend voor spoedgevallen, acute pijnklachten en nabloedingen,

kunt u contact opnemen met de Mondzorg poli

Mondzorg Poli

Louwesweg 6

1066 EC te Amsterdam

020-7234848