Tarieven

Het nieuwe systeem bevat 180 prestatiecodes, veel minder dan de 450 UPT codes van het systeem zoals dit tot en met 2011 was. Dit zorgt voor prijzen die zijn ontstaan door het bundelen van deelprestaties. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is van mening dat door de nieuwe omschrijvingen meer transparantie en duidelijkheid ontstaat.

Dit maakt het voor patiënten echter niet gemakkelijk de nieuwe situatie met de oude te vergelijken. Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Vergeten afspraken

Patiënten die niet komen opdagen voor een consult of behandeling kosten de
Nederlandse gezondheidszorg jaarlijks 300 miljoen euro. Het probleem doet zich
voor in alle sectoren van de zorg. Het verschijnsel dat patiënten hun gemaakte
afspraken niet nakomen bezorgt de zorgverleners veel frustratie, zeker nu er
steeds meer gelet moet worden op de kosten van de gezondheidszorg. De
zorgverleners lopen niet alleen vele miljoenen euro’s aan omzet mis maar hebben
er ook veel extra werk door.

Waarom een rekening van uw tandarts ?

Helaas komt het soms voor dat een patiënt bij de tandarts zijn afspraak niet nakomt. Dit kan zijn omdat de afspraak vergeten wordt, maar ook is angst voor de behandeling vaak de oorzaak. Wanneer een patiënt niet komt opdagen in de praktijk wordt meestal even afgewacht. Er kan onverwacht oponthoud onderweg zijn. Als na verloop van enige tijd blijkt dat de patiënt echt niet komt is het bijna in alle gevallen niet meer haalbaar een andere patiënt op te roepen. Dit was nog wel mogelijk geweest indien er minstens 24 uur tevoren een bericht van afwezigheid zou zijn gestuurd. Het gevolg kan zijn dat de tandarts een rekening stuurt voor de verloren behandeltijd.

De Consumenten-bond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vinden het logisch dat de patiënt een rekening krijgt voor de kosten van een “niet- nagekomen- afspraak”.

Welke kosten gaan door, ook als u niet op de afspraak komt?

Afschrijving praktijkgebouw of huur praktijkruimte, afschrijving tandheelkundige verbouwing, afschrijving tandheelkundige inrichting, onderhoud pand, afschrijving tandheelkundig kleinmateriaal, rente hypotheek, salaris assistente, salaris overig personeel, aansprakelijkheidsverzekering assistentes, pensioenpremies van assistentes, arbeidsongeschiktheids-verzekeringen personeel, nascholingskosten assistentes, premieheffingen assistentes, vakantiegeld assistentes, belasting van assistentes, premieheffingen tandarts, aansprakelijkheids-verzekering tandarts, rechtsbijstand-verzekering tandarts, overige verzekeringen tandarts en personeel, salaris inclusief premieheffingen en belasting interieurverzorgster, reiskosten-vergoedingen personeel, brand-verzekering, onroerendgoedverzekering, abonnement lectuur wachtkamer, abonnement meldkamer alarm, abonnement opvolging alarm, abonnement brandblusser, abonnement VVAA, lidmaatschappen beroepsorganisaties, abonnementen vakliteratuur, maandelijkse kosten telefoon en internet, kosten bedrijfskleding, servicekosten kantoorpand, kosten elektra, kosten verwarming/gas, kosten telefoongids, onderhoudsabonnement tandheelkundig computerprogramma’s, kosten website, onderhoudsabonnement sterilisator, onderhouds-abonnementen tandartsstoel, kosten waterschap, kosten kamer van koophandel, kosten salarisadministratie, onderhoudsabonnement verwijdering tandheelkundig afval, kosten accountant, kosten aansluiting internet, kosten ophalen normaal afval, kosten onderhoud tuin, contract onderhoud cv, en nog veel, veel meer………………….en dit alles nog zonder salaris van de tandarts…..!

De vaste kosten bedragen al gauw 150 tot 200 euro per uur !